Die Derwaert Gaen En Keeren Niet (2005)

by Walpurgisnacht

/
 • Compact Disc (CD) + Digital Album

  CD Die Derwaert Gaen En Keeren Niet (Folter Records release 2005 limited to 1000 copies). Order at www.aratron-productions.com (also check the price deal together with second Walpurgisnacht CD Vergheldinghens Crachte, and more great releases!). Witching Dutch black metal. Raw yet melodic black metal with a melancholy, dark and epic atmosphere, masterpiece of black metal from the Netherlands with (old) Dutch lyrics about legends and lugubrious superstition that is part of the thematical inspiration of Walpurgisnacht from swamp area De Peel, Noord-Brabant, the Netherlands. CD comes with 12-page full-colour booklet with visual art & Dutch lyrics.

  Includes unlimited streaming of Die Derwaert Gaen En Keeren Niet (2005) via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  ships out within 7 days

    €6.66 EUR or more 

   

 • Streaming + Download

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

    €3.33 EUR  or more

   

 • Full Digital Discography

  Get all 5 Walpurgisnacht releases available on Bandcamp and save 50%.

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality downloads of De Peel Sessies (Stage Sessions: Sabbat Rites), Dootlage Destrueringe (Die Derwaert Gaen En Keeren Niet) - Deel I, De Peel Sessies (Swamp Sessions: Promo & Moor), Die Derwaert Gaen En Keeren Niet (2005), and Vergheldinghens Crachte (2014). , and , .

    €9.99 EUR or more (50% OFF)

   

1.
01:08
2.
3.
4.
04:04
5.
6.
7.
8.
04:10
9.
10.

about

Die Derwaert Gaen En Keeren Niet CD 2005 (released on Folter Records, original CD can still be bought at www.aratron-productions.com for only 4 Euro excl. shipping, or 2,5 Euro when you buy Vergheldinghens Crachte CD 2014 with it...). For those who like it digitally: here it is for 3.33 Euro, or free to listen. All original wav quality (or mp3 if you would want it)!

credits

released December 20, 2005

Walpurgisnacht © 2005

tags

license

all rights reserved

about

Walpurgisnacht NB, The Netherlands

After their succesful underground CD Die Derwaert Gaen En Keeren Niet (Those Who Go There Don't Return) in 2005, Walpurgisnacht finally released their 2nd CD the opus Vergheldinghens Crachte, Januar 2014. The title means Power Of Vengeance, like the lyrics it’s written in the (traditional) Dutch language. Walpurgisnacht is a raw yet melodic black metal band. They play Witching Dutch Black Metal. ... more

contact / help

Contact Walpurgisnacht

Streaming and
Download help

Redeem code

Track Name: Schimmenrijk
Schimmenrijk
Lyric Heer Halewyn


Boven zwarte wateren zweven
Spookgedaanten in de dichte,
Door sterren en maan verlichte nevel,
Met gezichten grauw als as;
De geesten der vermaledijden
Eens verdwaald in het moeras,
Verrotting en verval ontnomen,
Een vervloeking van veenlijken.
Track Name: Vanden Doolenden Ridder
Vanden Doolenden Ridder
Lyric Heer Halewyn


Hoet u, reysigher, soo ghi gaet gheswint
By nacht ende onty, weder ende wint
Voor den ridder met het ghulden swaert.
Clinckt syn nootcreet inden verte,
Neme dan deesen raet ter herte:
Best vervolght ghi uwen wech naer huys en haert!

Met syn bende kwam hi lanc gheleeden
Naer het Braebantschen lant ghereeden,
Roovende ende plund'rende inden nacht,
Maer de boeren vanden Peel
Hebben die met riecke ende steel,
Schop ende vleeghel bloedich omghebracht.

De ridder ende syn schiltcnape, die ontquamen
Vluchtende int veen tesaemen.
Nimmer syn si totten overside geraect,
Doch in 't Dolle Moer verdroncken
Waer nog immer, diep versoncken,
't Gout blinckt dat door hen wert buytghemaekt.

Tot men vint des ridders ghulden swaert
Sal hi doolen hier op aert.
Versticken sult ghe, doet valt u ten deel,
Door meely immer verder heen
Ghedreeven int soo drassich veen,
Als ghi hem soeckt, den ridder vanden Peel.
Track Name: De Dood Van Kyrië
De Dood Van Kyrië
Lyric Houtekiet & Heer Halewyn


Reeds lang verdwenen zijn
De aardmannetjes
Die vroeger de Peel bewoonden;
't Was de dood van
Hun koning Kyrië
Die hen deed besluiten
De Peel voor immer te verlaten.

"Kyrië is dood, zegt het voort:
Heimelijke moord!
Kyrië, gedood door 's jagers hand
Op ons heideland!
Kyrië is dood; wreken zullen wij
Die laaghartigheid!
Kyrië, gedood door 's jagers hand
Op ons heideland!"

Hun vertrek was hun wraak
Op des jagers daad,
Nimmer zullen zij nog doen
Arbeid voor mensen.
"Saluut hulpvaardigheid, gezweet
En gezwoeg... Hiervan
Hadden wij toch al schoon genoeg!"

't Eens zo nijver volkje
Is thans liever lui dan moe,
En heeft de wijze les geleerd
Geen mens ooit te vertrouwen.
Track Name: Nachtgebroed
Nachtgebroed
Lyric Houtekiet


In het holst van de nacht,
Als de duisternis op haar diepst is,
En het braaf christenvolk
Reeds lang te rusten gegaan,
Dan komt het nachtgebroed tot leven.

Op woeste wijde heide,
In de ban van grote hete vuren,
Doet het al wat God verboden heeft,
Om vervolgens spoorloos te verdwijnen
Tot de volgende nacht valt.

Niemand weet vanwaar zij komen,
Noch waarheen zij dan weer gaan,
Deze doodsbleke schepsels van de nacht,
Bezeten door een duivelse macht.

Niemand weet vanwaar zij komen,
Noch waarheen zij dan weer gaan,
Doch komen blijven zullen zij zeker,
Nimmer ophouden te bestaan.
Track Name: Myn Dierbaer Peellant
Myn Dierbaer Peellant
Lyric Houtekiet


't Peellant is een vreemt stuk lants,
Donker ende vael van aensicht.
Een troosteloose sfeer daer hangt;
Grimmich, droef, mistroostich.

Doch myn dierbaer droomlant van weleer,
Is thans welhaest verdweenen...

Eensch was dootsch drassich moer aldaer,
Noch begaenbaer, noch bewoonbaer.
Dicke laeghen verraderlyc veen
Stonden garant voor eeuwiche rust.
Maer helaes, siet aen,
Ontwaatering ende ontveening
Hebben 't groote kwaet ghedaen;
Van 't Peelmoer sompich, stille ende ghevreest,
Is thans haest nietsch meer over.

Eensch was ooc woeste wijde heide aldaer.
Deese kaale, dorre ende eentooniche vlacte,
Waerop slechts hier ende daer een bleecke boom,
Stuche struyc of verlaaten ven,
Weckte onghewilt een droevich ghevoel op,
En wert dus maer ontghonnen.

't Oorspronckelyc Peellant, my soo dierbaer,
Is voor immer teloorghegaen...
Track Name: De Kluizenaar
De Kluizenaar
Lyric Houtekiet


Ver van de bewoonde wereld,
In een rotshol duister en kil,
Slijt een kluizenaar zijn dagen,
Eenzaam, stil...

Verzwolgen door vergetelheid,
Geen mens die hem daar ooit moeit,
Lang gelee voor zulks gekozen,
Doch berouw nog geen moment.

Angst en afkeer van de mensen,
Hun gezwets, geroddel en gejaag,
Reeds als kind wist hij het zeker:
"Hier doe ik niet lang aan mee"

Verzwolgen door vergetelheid,
Geen mens die hem daar ooit moeit,
Lang gelee voor zulks gekozen,
Doch berouw nog geen moment.

Eerbied voor de kluizenaar...

Afzondering was de juiste kuur
Voor een al te droef en zuur leven,
Fier verdraagt hij nu zijn pijn,
De pijn van hier op aarde zijn.

EERBIED!!!!!!
Track Name: Verlokt Is Verloren
Verlokt Is Verloren
Lyric by Mordenare & Houtekiet


De eenzame sterveling
Dwalend door de Peel
Gelokt door een kinderlijk gejank...
Een doodskreet klinkt
Als de sterveling is gegrepen
Een doodse stilte volgt...

Als hij wordt ontdaan van zijn bloed!

Roerloos ligt het ven
Als was daar niets gebeurd...
Doch ergens in dit donker diep
Staren groene ogen
Wachtend op wat komen gaat...

Groene ogen staren
Vanuit het ven zo zwart
Zwart als de nacht...
Kindergeschrei deint
Over de drassige vlakten
Galmend over beek en ven...

Verlokt is verloren!
Track Name: Bochbroch
Bochbroch
Lyric Houtekiet
Based on 'Kringen op het Zompersven', short story by Peter Schaap.


Zijn gezicht
Harig en verwrongen,
Op een nek
Scheef en puisterig.
Zijn poten
De ene kort, de andere
Langer, soms slepend,
Soms in woeste buiteling
Rollend en tollend
Over de hei gierend.
Gelijk een rottende zwam
Bedekt een enorme bochel
Zijn kromme rug.
Gedachten
Van haat en van wraak
Koesterend
Als zijn geboorteplag.
Bochbroch:
de Vunzige, de Voze,
de Narrige, de Zomper.
Track Name: Duyvelsrit Der Bockenreyders
Duyvelsrit Der Bockenreyders
Lyric Heer Halewyn


De boomen swychen deeze nacht,
Toch steeckt er door een duyst'ren cracht
Een wint op, gheen en weet van waer
En voert met sich een stem, hoort naer:

"Komt mackers, laet ons stryden ghaen,
De christensielen neederslaen.
Ghehoefd ende ghehoornd het ros,
Te vuur, te swaert, de toorn breeckt los!"

Den gront gheclieft, siet: met een sucht
Van hellenvuur ende swaevellucht
Verschijnt het leegher van den nacht,
Demoonen van der wilden yacht.

"Te samen trecken wy ten stryde,
Bende van de Bockenreyders,
Met hellenbaerd en goedendach.
Dat al die Godt eert bloeden mach!"

Door toovernie ende duyvelswerc
Verheft de horde sich in 't swerc,
De hoeven ranselen den wint.
Wee uw ghebeente, menschenkint!
Track Name: Verschroeide Verlatenheid
Verschroeide Verlatenheid
Lyric Houtekiet


Een aslaag bedekt
De verschroeide vlakte,
Waar men ook kijkt
De enige kleur is zwart.
Alles is anders,
Meer desolaat dan voorheen,
Slechts smeulende resten
Herinneren aan wat was.
Weer koud voelt de aarde,
Na een verhitte strijd
Met het vuur en de wind,
'n Spel der elementen,
Grimmig en imposant.
Op deze plek des onheils
Leeft niets meer,
Zelfs de gieren zwijgen,
Zo hard sloeg hier de Dood...