Vergheldinghens Crachte (2014)

by Walpurgisnacht

/
 • Compact Disc (CD) + Digital Album

  Order exclusively via www.aratron-productions.com (also check the price deal together with first Walpurgisnacht CD Die Derwaert Gaen En Keeren Niet, and more great releases!). Witching Dutch black metal. Raw yet melodic black metal with a melancholy, dark and epic atmosphere. Combination of modern, clear production and old style black metal, released on Aratron Productions label (founded by Walpurgisnacht singer Mordenare) Januar 2014 and a masterpiece of black metal from the Netherlands with (old) Dutch lyrics and one english lyric by J.R.R. Tolkien, master of fantasy and appropriate with legends and lugubrious superstition that is part of the thematical inspiration of Walpurgisnacht from swamp area De Peel, Noord-Brabant, the Netherlands. CD comes with 12-page booklet with visual art & (Dutch) lyrics.

  Includes unlimited streaming of Vergheldinghens Crachte (2014) via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  ships out within 3 days
  edition of 300 

    €9.99 EUR or more 

   

 • Streaming + Download

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

    €6.66 EUR  or more

   

 • Full Digital Discography

  Get all 5 Walpurgisnacht releases available on Bandcamp and save 50%.

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality downloads of De Peel Sessies (Stage Sessions: Sabbat Rites), Dootlage Destrueringe (Die Derwaert Gaen En Keeren Niet) - Deel I, De Peel Sessies (Swamp Sessions: Promo & Moor), Die Derwaert Gaen En Keeren Niet (2005), and Vergheldinghens Crachte (2014). , and , .

    €9.99 EUR or more (50% OFF)

   

1.
2.
3.
05:46
4.
5.
04:20
6.
7.
8.

about

'Vergheldinghens Crachte' (Power of Vengeance) was finally released beginning 2014 on Aratron Productions label founded by Mordenare, singer of Walpurgisnacht. It has a clear production and combines raw black metal art with a lot of melody and melancholy. Witching Dutch black metal for your (dis)comfort... All tracks in original wav quality. CD for sale on website www.aratron-productions.com. Look for the special discount offer of both Die Derwaert Gaen En Keeren Niet CD 2005 and 2014 masterpiece Vergheldinghens Crachte, we are sure you will enjoy both works! Walpurgisnacht.

credits

released March 17, 2014

Walpurgisnacht © 2014. Recorded at Toneshed Recording Studio by Erwin Hermsen (and Walpurgisnacht ofcourse), The Netherlands, and mixed and mastered by the same demons. Houtekiet guitar, Heer Halewyn guitar, Malcus bass, Mordenare voice, Marchosias drums. All lyrics by Houtekiet, except Dood, Verderf En Ellende by Mordenare, and The Mewlips by J.R.R. Tolkien.

tags

license

all rights reserved

about

Walpurgisnacht NB, The Netherlands

After their succesful underground CD Die Derwaert Gaen En Keeren Niet (Those Who Go There Don't Return) in 2005, Walpurgisnacht finally released their 2nd CD the opus Vergheldinghens Crachte, Januar 2014. The title means Power Of Vengeance, like the lyrics it’s written in the (traditional) Dutch language. Walpurgisnacht is a raw yet melodic black metal band. They play Witching Dutch Black Metal. ... more

contact / help

Contact Walpurgisnacht

Streaming and
Download help

Redeem code

Track Name: Pest In De Peel
Pest In De Peel
Lyric Houtekiet

De gevreesde besmettelijke ziekte,
Die aanvreet tot de Dood volgt
En de Joden werd toegeschreven
- Zij zouden bronnen vergiftigen
en daarmee de Pest verspreiden -
Heeft ook in de Peel hevig gewoed.
Een oude man,
Besmet door de Pest,
Ligt levenloos op een paard
Dat moeizaam gaat door mistig moer;
In zijn laatste gekwelde dromen
Ziet hij de Duivel lachen,
Luchtdravend met wijde bokkesprongen
Over de stinkende wolken
Van veen­ en heidebrand.
Track Name: Winternacht Der Weerwolven
Winternacht Der Weerwolven
Lyric Houtekiet


" Wreede weerwolven van den Peel,
Lucifeer's dappere dienaeren,
Ghetrouwe waeckers over dwaellichten:
Versaemelt ende wreect uselven
Noch deesen winternacht… "
Op oorverdoovent toorniche wyse
Heeft 't aldus eensch ghekloncken,
Over gansch 't Peellant heene.
(De sieltjens der onghedoopte kinderkens,
Soo sierlyc sweevend over den vliesen;
Eeniche daervan waeren uytgheblaesen
Door al te vermeetele vroome menschen,
Thans lange verscheurt ende verslonden.)

Quaet ende bloetdorstich huylent
Quamen die hellebeesten toen tesaem,
Bij 't venne waerin Lucifeer woont,
Inne die seeckere winternacht…

Maer! Menschen hadden gheroocken onraet
Ende eene groote drijf yacht beraet.
Alras quaemen sy vervaerlyc aengheset,
In d' hand riec, steel ende vange net.
Ghedreeven werden toen ontelbaer veel
Weerwolven naer den boschrant der Peel -
Zouden loopen in eene fuycke ende dan
Ghemack'lyc ghedoet?

Doch! Trollen verscheenen daer terstont,
Woeste trocken sy 't bosch uyt den gront,
Smeeten het ter aert ende in 't moer
Ende draeyden soo die menschen eenen loer;
Dwaellicht immersch, is hun seer veel waert,
Sonnenlicht kunnen sy niet verdraeghen.
Soo ontquaemen die wolven aen den Doet,
O, ende hoeseer daer noch wert ghebloet!

Gheene mensch bleeve ghespaert,
Inne die seeckere winternacht…
Track Name: The Mewlips
The Mewlips
Lyric J.R.R. Tolkien


The shadows where the Mewlips dwell
Are dark and wet as ink,
And slow and softly rings their bell,
As in the slime you sink.

You sink into the slime, who dare
To knock upon their door,
While down the grinning gargoyles stare
And noisome waters pour.

Beside the rotting river­strand
The drooping willows weep,
And gloomily the gorcrows stand
Croaking in their sleep.

Over the Merlock Mountains a long and weary way,
In a mouldy valley where the trees are grey,
By a dark pool's borders without wind or tide,
Moonless and sunless, the Mewlips hide.

The cellars where the Mewlips sit
Are deep and dank and cold
With single sickly candle lit;
And there they count their gold.

Their walls are wet, their ceilings drip;
Their feet upon the floor
Go softly with a squish-­flap­-flip,
As they sidle to the door.

They peep out slyly; through a crack
Their feeling fingers creep,
And when they've finished, in a sack
Your bones they take to keep.

Beyond the Merlock Mountains, a long and lonely road,
Through the spider-­shadows and the marsh of Tode,
And through the wood of hanging trees and the gallows-­weed,
You go to find the Mewlips -­ and the Mewlips feed.
Track Name: Martelwraeck
Martelwraeck
Lyric Houtekiet


't Vroom volc sal spoedich self onderghaen,
Dat wat het eensch ons ketters heeft aanghedaen;
Hoe hevich het sich dan ooc verweeren mach,
Uiteindelyc sal 't ghewis beswycken…

Immers oude haet roest niet,
Ende wat men saeyt, sal men oochsten:
Pijnighing door foltering, Doet
door vuer, waeter, swaert of strop…

Thans ons grootsch moment is daer!
Al ons gheleeden onrecht wort ghewroocken,
Gansch 't smart schoon terugbetaelt:
Ons doodelyc marteltuych voor den dach ghehaelt!

" Ooch om ooch, tant om tant,
De christenyacht raest door het lant:
MARTELWRAECK!!!!! "
Track Name: Dood, Verderf En Ellende
Dood, Verderf En Ellende
Lyric by Mordenare


Vervloekt zijn jullie allen,
Vervloekt en gedoemd te sterven.
Jullie brachten hier het christendom
En schreven ons de verbeelding toe;
Dood zullen wij nu brengen,
Dood, verderf en ellende.
Onze wraak zal komen in de nacht,
Verstikken zullen jullie in modder en veen.

STERF!!!!!!

Duivels verschijnen
Jullie (kerk)klokken verdwijnen,
Zwijgen zullen ze nu
Op de bodem van een ven.
Jullie vrezen ons
Wij hebben weer rust.

" Vervloekt dagwezensssss!!!!!
Ssssssssterfff!!!!!!
Aaargh ik zag komen!!!!
Jullie wezens van zonlicht!!!
Jong rassssssterfff!!!!!
Jullie bracht onrusssst!!!
Jullie vreesssst mijn!!!!
Noemt mijn nachtgebroed!!!
Vervloekt mijn!!!!!
Bracht chrisssssstendom!!!!
IK VERVLOEKT JULLIE!!!!!! "
Track Name: In De Hel Beland
In de Hel Beland
Lyric Houtekiet
Inspired by: 'Peelwerkers', Antoon Coolen novel (1930)


Zie, daar staan de Peelwerkers,
Her en der verspreid
Over het bar en boos veenland.
De kleine beweging
Van heffende armen;
Het is een turfsteker
Gebogen in de diepte van z'n put… Afgestompte geesten,
Misvormde lichamen,
Waar eens hoop en kracht waren…
Plots klinkt hier
't Vreeslijk besef:
" Wij zijn in de Hel beland! "
't Verslavende 'Zwarte Goud'
Is de Peel haar wraak op de mens.
Track Name: Vuurgheplaecht
Vuurgheplaecht
Lyric Houtekiet


Somtijts…
In naergeestiche neevelnachten,
Alse woeste winden
Over die vaele vlackten raesen,
Siet men sweeven door den Peel
Groote vuurclompen ofte pilaernen,
Uyt eene phosphoorische stoffe bestaent;
Deese gloeyende schimmen
Syn verdoemde menschen
Die tot straffe hunner mesdaeden
Eeuwich doolen moeten…
Sy coomen van 't kerckhove,
Swart dan noch of onsichbaerlijc -
Doch soodra ghecoomen in den Peel
Sullen sy branden in 'n versenghent vuur,
Soo ghequelt ende rusteloos doolen,
Ten eeuwichen daaghen…